Lockdown Minds

al gamend veerkracht ontwikkelen

Over deze app

In dit spel krijgen jongeren te maken met verschillende psychologische en sociale thema’s.

Spelenderwijs leer je hoe je veerkrachtig kan omgaan met moeilijke momenten. Doorheen het spel worden enkele hardnekkige taboes rond mentaal welbevinden doorbroken. 

Tegelijk krijg je handvaten aangereikt om andere jongeren met problemen te steunen en vind je de weg naar online hulpverlening. 

Voor wie

Jongeren vanaf 14 jaar.

Wat is het doel?

jongeren ondersteunen om de juiste balans te vinden in mentaal veeleisende tijden en hen de weg wijzen naar online hulpverlening. 

Wat kan deze app?

Deze app is een educatief spel. De jongere speelt het spel en gaat met verschillende personages in dialoog. De jongere maakt daarbij zelf keuzes over zijn/haar eigen reacties. Daarnaast zitten er een aantal minigames in rond specifieke thema’s zoals agressie, isolatie, angst, eenzaamheid, donkere gedachten, sexting, zelfbeeld, drugs, afkomst, studie/prestatiedruk. Doorheen de dialogen en de minigames leer je veerkrachtige vaardigheden en worden taboes rond mentaal welbevinden doorbroken.

In het spel zitten verschillende organisaties voor (online) hulpverlening verwerkt. In gesprekken en minigames wordt ernaar verwezen en er is een centrale plaats waar de belangrijkste organisaties verzameld zijn. Vanuit het hoofdmenu, via het hulpmenu (in de game) en na afronden van het spel krijgen spelers de kans om op een 'zoek hulp'-knop te klikken. Afhankelijk van hun problematiek worden ze doorverwezen naar websites met gespecialiseerde hulp zoals Awel, WATWAT, JAC, Tele-Onthaal, ...

Prijs
gratis
Klik hier voor
Aanbieder
Talen
Nederlands & Engels
Doelgroep
professionals, jongeren (12-18 jaar), jongvolwassenen (18 - 25 jaar) en ouder(-figuren)
Verschenen op
15/12/2020
Gescreend op
9/07/2021
blob blob

Zo ziet de tool eruit

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

Voor jou gescreend

Helder

‘Helder’ heeft drie betekenissen:

  1. het doel van de app of website wil duidelijk jouw welzijn of geestelijke gezondheid behouden of verbeteren. 
  2. de doelgroep van de app of website is duidelijk.
  3. de contactmogelijkheden via de app of website (met professionals, met lotgenoten, met ...) zijn duidelijk.

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
Er wordt vooraf een duidelijke inschatting gegeven van hoe lang het spel duurt, namelijk ongeveer een uur om het uit te spelen.
meer over het screenen op 'helderheid'

Toegankelijk

‘Toegankelijk’ heeft drie betekenissen:

  1. De app of website is gebruiksvriendelijk
  2. De app of website werkt technisch vlot
  3. Het is ook duidelijk wat de kostprijs van de app is

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
Je kan aan de start van het spel kiezen om het thema rond zelfdoding niet aan bod te laten komen tijdens het spel, als dat een te grote trigger voor jezelf zou zijn.
De minigames zijn zo goed als allemaal 'self-explanatory': leren hoe het werkt door te doen.
Het spel kan zowel online als via een app op de smartphone of tablet gespeeld worden.
Het spel is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.
Om het spel te spelen moet je een account aanmaken. Een voordeel daarvan is dat je vooruitgang in het spel daardoor opgeslagen wordt. Via de app is het niet nodig om een account aan te maken.
meer over het screenen op 'toegankelijkheid'

Betrouwbaar

‘Betrouwbaar’ heeft drie betekenissen:

  1. De app of website wordt aangeboden wordt door een geloofwaardige(e) organisatie of samenwerkingsverband
  2. Alle belangrijke “knoppen” werken en de app of website is gemaakt op basis van wetenschappelijke info en/of gefundeerde praktijkkennis. 
  3. Deze app of website geeft ook duidelijke info over privacyveilig gebruik en je kan daarover iemand aanspreken.

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
De app kreeg een grondige update in februari 2021. In de update werd rekening gehouden met resultaten van een evaluatie-onderzoek van de eerste versie. Daarnaast werd voor de update gebruik gemaakt van co-creatieprojecten met jongeren uit de doelgroep en begeleiders uit jeugdwelzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en onderwijs, zodat de app zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van de doelgroep.
Volgens een feedback-bevraging van de nieuwe versie wordt dit spel hoog beoordeeld door de beoogde doelgroep op ‘leuk vinden’, ‘herkenbaarheid’, ‘tips voor moeilijke momenten’ en ‘hulpverlening leren kennen’.
meer over het screenen op 'betrouwbaarheid'

Gebruik met professional

Het is niet evident om apps of websites in je begeleidingspraktijk te integreren. Inspirerend materiaal hiervoor vind je in de mediatheek van www.onlinehulp-vlaanderen.be.

Voor leerkrachten is een extra pagina beschikbaar met meer informatie over hoe het spel kan gespeeld worden in de klas, achtergrondinformatie, hoe het spel aansluit bij eindtermen,…

Zelf ervaring mee als professional? Laat het ons hier weten.