Over onlinehulp-apps.be

gescreend en goedgekeurd ... apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid

Ben je als burger of als sociale professional de weg kwijt in het oerwoud van apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid?

Een team van experten uit wetenschap en sociaal werk heeft het aanbod doorgelicht. Op onlinehulp-apps.be bundelen ze gescreende apps en websites die je kan inzetten in hulp, zorg en dienstverlening.

Wat biedt onlinehulp-apps.be ?

 • Apps en websites die gescreend zijn op helderheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid.
 • Doorzoekbaar op doelgroep, thema, taal en prijs.
 • Uitgebreide beschrijvingen per app of website, vaak met extra info van en voor professionals.

Meer dan 150 gescreende apps en websites zijn al beschreven.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Op de website vind je een uitgebreide toelichting over de screening en de criteria.

Zelf een app of website aanbieden voor screening? Neem contact op

5 redenen waarom onlinehulp-apps.be ontwikkeld werd:

 • Omdat burgers en professionals zinvolle apps en websites rond welzijn en geestelijke gezondheid niet kennen;
 • Omdat de vraag naar een ‘overzicht van kwaliteitsvolle apps en websites’ sterk toeneemt;
 • Omdat blended hulp en zorg de toekomst zijn;
 • Omdat er veel ‘rommel’ online te vinden is;
 • Omdat zo’n “appstore” voor welzijn en geestelijke gezondheid in Vlaanderen nog niet bestond.

Onlinehulp-apps.be 

 • biedt een (groeiend) overzicht van zinvolle apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid;
 • is bruikbaar én voor burgers én voor professionals;
 • screent apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid op 9 criteria;
 • beschrijft apps en websites met de nodige praktische links én met duiding over de screening;
 • biedt aanbieders van apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid de kans om hun tool beter en gerichter kenbaar te maken.

Onlinehulp-apps.be 

 • biedt geen kwaliteitslabel aan de gescreende apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid;
 • ontwikkelt zelf geen apps of websites rond welzijn en geestelijke gezondheid;
 • geeft geen antwoord op concrete hulp- en zorgvragen van burgers.