Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Ontdek hier het antwoord op de veelgestelde vragen.

Over onlinehulp-apps.be

Onlinehulp-apps.be is bedoeld voor burgers, professionals en app-aanbieders.

Iedereen kan op onlinehulp-apps.be terecht om apps of websites te vinden rond welzijn en/of geestelijke gezondheid: 

 • Burgers vinden er apps die helpen om hun welzijn en geestelijke gezondheid te behouden en/of te verbeteren.
 • Professionals in hulpverlening of geestelijke gezondheidszorg vinden er extra informatie hoe ze apps of websites in hun hulpverlenings- of zorgtrajecten kunnen integreren.
 • Voor app-aanbieders is onlinehulp-apps.be een uitgelezen kans om hun app of website meer zichtbaarheid te geven.

Onlinehulp-apps.be biedt een overzicht van apps of websites die bedoeld zijn om welzijn of geestelijke gezondheid te behouden of verbeteren.

Via de zoek- en filterfuncties kan je snel zoeken op doelgroep of thema. Je ziet dan dadelijk welke apps of websites beschikbaar zijn.

Het aanbod bestaat uit ‘gescreende apps of websites’ die helder, toegankelijk en betrouwbaar zijn.

Met 'apps' bedoelen we niet alleen smartphone applicaties (apps die je moet installeren op tablet of smartphone), maar ook (mobiele) websites, wearables, platforms, enz.

Onlinehulp-apps.be en de daarop beschreven apps en websites wordt up-to-date gehouden op verschillende manieren:

 • Bij elke app-beschrijving kan een professional ervaringen beschrijven over het werken met de app of website
 • Via het contactformulier kunnen burgers en professionals een commentaar, suggestie, vraag of bedenking bij een app-beschrijving verzenden
 • Via ‘zelf een app aanbieden’ kunnen burgers, professionals of app-aanbieders nieuwe apps suggereren voor onlinehulp-apps.be
 • Met regelmaat worden de app-aanbieders gevraagd of hun app-beschrijving op onlinehulp-apps.be nog up-to-date is.
 • Onlinehulp-apps.be krijgt automatische meldingen van niet-beschikbare links naar apps of websites en over app-updates.

De Vlaamse overheid – departement welzijn, volksgezondheid en gezin ondersteunt onlinehulp-apps.be om deze updates op te volgen en te realiseren.

Over werken met 'onlinehulp-apps.be'?

Je kan op verschillende manieren een app of website zoeken op onlinehulp-apps.be:

Op de beginpagina ...

 • kan je in de zoekbalk je eigen zoekterm ingeven
 • Of je kan kiezen uit 9 thema’s
 • Of je kiest één van de doelgroepen waarrond je wil zoeken
 • Of je klikt bovenaan op ‘zoek apps’

Op ‘zoek apps’ krijg je links een keuzemenu te zien. Hierop kan je apps selecteren op …

 • … het toestel waarop je de app of website wil gebruiken
 • … doelgroep van de app of website
 • … of je een app of website zoekt met of zonder contactmogelijkheden met een professional
 • … taal
 • … thema
 • … kostprijs

Je kan ook alle apps of websites sorteren …

 • … op de nieuwste apps of websites
 • … op de meest geraadpleegde apps of websites
 • … van A tot Z
 • Je kan als professional onlinehulp-apps.be gebruiken om heldere, gebruiksvriendelijke en betrouwbare apps of websites te vinden die je in de begeleiding van jouw cliënt kan inzetten.
 • Onderaan elke app-beschrijving vind je een rubriek ‘voor professionals’. Daar vind je (vaak) extra info over hoe deze app of website in hulp of zorg werd ingezet of een link naar meer achtergrondinfo.
 • Onderaan de rubriek ‘voor professionals’ heb je de kans om zelf een ervaring met het gebruik van een app te melden.
 • In het ‘contactformulier’ kan je een vraag of een commentaar over onlinehulp-apps.be of over een app of website kwijt

Apps of websites op onlinehulp-apps.be zijn onlinetools die in een hulp- of zorgtraject kunnen ingezet worden. Vaak staan direct fysieke contacten tussen een cliënt en een professional centraal. Blended hulp betekent de mix of afwisseling van face-to-facecontacten en onlinetools die ingezet worden in hulp en zorg. Ofwel door apps en websites in te zetten tussen twee face-to-facecontacten in ofwel door een app of website te gebruiken tijdens een face-to-facecontact.

Je kan zowel als burger of professional maar ook als app-aanbieder een vraag indienen om een app te screenen en die – indien OK – te plaatsen op onlinehulp-apps.be

Dat kan door op de beginpagina bovenaan op ‘zelf een app indienen’ te klikken.

Op de beginpagina vind je bovenaan de rubriek ‘contact’

Via dat contactformulier kan je een vraag stellen of bedenkingen maken over onlinehulp-apps.be of over een concrete app of website.

Bij elke app-beschrijving vind je in de rechterkolom een link voor 'feedback op de app'.

Professionals kunnen hun ervaring over een concrete app ook kwijt via een link onderaan een app- of websitebeschrijving in de rubriek ‘voor professionals’.

Over de screening van de apps of websites

‘Screenen’ betekent dat we voor elke app of website op meer dan 30 vragen rond helderheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid antwoorden zochten.

Het betekent niet dat we scores of punten geven per vraag of per screeningscriterium.

Het betekent ook niet dat we een ‘kwaliteitslabel’ geven aan een app of een website.

Het betekent wel dat de app of website op onlinehulp-apps.be opgenomen wordt als op de meeste vragen voldoende antwoord te vinden is.

Bij elke app of website vind je in de rubriek ‘voor jou gescreend’ een overzicht van opvallende ‘sterktes’ en ‘aandachtspunten’ tijdens onze screening.

Neen, niet alle apps of websites geraken door de screening.

Ze verschijnen niet op onlinehulp-apps.be als ze:

 • niet door de screening geraken;
 • of onder één van de exclusiecriteria vallen.

Bij de screening zelf kunnen apps of websites uit de boot vallen omwille van twijfels over de betrouwbaarheid. Concreet:

 • er is geen duidelijke info over de aanbieder en/of de onderbouwing van de app of de website te vinden;
 • er is geen mogelijkheid om de aanbieder te contacteren;
 • er zijn duidelijke aanwijzingen dat de app of website niet veilig is, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een beveiligingscertificaat op een website (de weblink begint niet met ‘https//:…’ maar met ‘http://…’) of een app maakt connectie met sociale netwerken  terwijl er privacygevoelige data worden opgevraagd;
 • er ontbreekt info over hoe met privacygevoelige gegevens wordt omgesprongen.

Bovendien zijn er een aantal ‘exclusiecriteria’. Dat wil zeggen dat een app of website niet verder wordt gescreend als :

 • die enkel beschikbaar is na lidmaatschap van een bepaalde organisatie (bijv. een ziekenfonds, een verzekeraar, een bank, …);
 • of de aanbieder van de app of website financiële of imagowinst voor de aanbieder als doel heeft;
 • of belangrijke functies in de app of website niet werken;
 • of de app of website overwegend negatieve beoordelingen krijgt.
 • of het gaat om een website van een privé- of groepspraktijk waarbij de aanbiedr centraler staat dan het digitaal hulpaanbod.

‘Helderheid’ betekent dat de app of website expliciet als doel heeft om jouw welzijn of geestelijke gezondheid te behouden of verbeteren. Ook de doelgroep van en de contactmogelijkheden via de app of website zijn duidelijk.

Dit zijn enkele belangrijke vragen rond ‘helderheid’ waarop de apps of websites gescreend zijn:

 • Bevat de app/website een duidelijke omschrijving van concrete doelen?
 • Zijn deze doelen gericht op het behouden of versterken van welzijn en geestelijke gezondheid?
 • Is de app/website interessant voor een breed publiek?
 • Geeft de aanbieder duidelijk aan hoe een hulpverlener de app of website kan inzetten?
 • Is het duidelijk of je via de app of website info kan delen of contact kan leggen?

‘Toegankelijk’ betekent dat de app of website gebruiksvriendelijk is en weinig technische drempels heeft. Het is ook duidelijk wat de kostprijs van de app is.

Dit zijn enkele belangrijke vragen rond ‘toegankelijkheid’ waarop de apps of websites gescreend zijn:

 • Kan je snel en eenvoudig inloggen op de app of website?
 • Houdt de app of website rekening met een grote verscheidenheid aan doelgroepen?
 • Zorgt de app of website er voor dat ‘taal’ geen hindernis is?
 • Werkt de app of website ‘gemakkelijk’?
 • Kan de gebruiker zelf mee bepalen wat hij/zij (niet) wil gebruiken?
 • Is duidelijk wat de kostprijs is voor het gebruik van de app?
 • Is duidelijk of en waar gebruikersgegevens opgeslagen worden?
 • Is duidelijk hoeveel opslagruimte een app in beslag neemt op je smartphone?
 • Is duidelijk of de app internetverbinding en/of bluetooth nodig heeft om te kunnen werken?
 • Is duidelijk op welke toestellen de app of website werkt?

‘Betrouwbaar’ betekent dat achter de app of website een organisatie met relevante ervaring zit. De onlinetool werkt vlot en is gemaakt op basis van wetenschappelijke info en/of praktijkkennis. Deze app of website geeft ook duidelijke info over gebruik met respect voor je privacy. Zo nodig kan je daar iemand over aanspreken.

Dit zijn enkele belangrijke vragen rond ‘betrouwbaarheid’ waarop de apps of websites gescreend zijn:

 • Is de aanbieder van de app of website vlot vindbaar en te contacteren?
 • Staat de laatste update van de app of ‘versie van een website’ duidelijk vermeld?
 • Kan je als gebruiker een klacht over de app bespreekbaar maken?
 • Zijn de eventueel externe financiers van deze app meegedeeld?
 • Zijn de aanbieder en zijn visie geloofwaardig?
 • Werkt alles in de app of website (ook de links naar andere bronnen)?
 • Is info beschikbaar over de ontwikkeling en evaluatie van de werking van de app of website?
 • Is verstaanbare info over de mate waarin de app of website voldoet aan de privacywetgeving vlot vindbaar?
 • Is in de app duidelijk wie ‘eigenaar’ is van de persoonsgegevens van de app-gebruikers?
 • Kan de gebruiker kiezen om zijn of haar gegevens te laten verwijderen?
 • Is voor de gebruiker duidelijk waar persoonlijke data opgeslagen worden en wat hiermee gebeurt wanneer de app verwijderd wordt?

De screening van een app of website gebeurt in 5 stappen:

Stap 1*: aanmelding van de app of website

Een app kan op meerdere manieren aangeboden worden voor onlinehulp-apps.be:

 • door de aanbieder via een aanmeldingsformulier
 • door professionals of burgers via het contactformulier
Stap 2*: zelfevaluatie door de aanbieder

Wanneer dit nog niet gebeurde vult de aanbieder het aanmeldingsformulier in. Hierdoor krijgt de aanbieder de kans info te bezorgen over alle screeningscriteria.

Stap 3*: screening van de app of website

De screening gebeurt …

 • … via studentenprojecten bij de hogescholen die projectpartner zijn (daarin ondersteund door een docent)
 • … via medewerkers van het projectteam

Zij evalueren ook de zelfevaluatiegegevens van de aanbieder.

Zij beoordelen de app op uitsluitingscriteria.

Stap 4*: publicatie op onlinehulp.apps.be

Komt de app of website positief door de screening, dan wordt een beschrijving opgemaakt.

Nieuwe app- of websitebeschrijvingen worden online geplaatst.

Stap 5: apps of websites die niet voldoen

Komt de app niet door de screening, dan wordt die op het projectteam besproken

Als het haalbaar is, wordt de aanbieder gecontacteerd voor verder overleg.

* In de opstartfase van onlinehulp-apps.be kunnen de screening en de publicatie van een app en het contacteren van de aanbieder door elkaar lopen.

Mis je in deze ‘veelgestelde vragen’ nog een vraag (en het antwoord daarop), stel dan je vraag via het contactformulier