Screeningskader

voor onlinehulp-apps.be

Een app of website komt maar op onlinehulp-apps.be na screening.

Daarvoor werden alle apps of websites gescreend vanuit de volgende 9 criteria:

Om dit screeningskader te verduidelijken geven we antwoord op volgende vragen:

  Op onlinehulp-apps.be vind je digitale toepassingen zoals apps, websites, wearables, …

  Elke app of website die je hier vindt, is bedoeld om het welzijn of de geestelijke gezondheid van de gebruikers te behouden of te verbeteren.

  Apps die als medisch hulpmiddel kunnen gebruikt worden, nemen we niet op in onlinehulp-apps.be. Daarvoor is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid verantwoordelijk. Deze apps vind je op mHealthBelgium.

  ‘Screenen’ betekent dat het team achter onlinehulp-apps.be antwoorden zoekt op de vragen rond de 9 criteria.

  Het betekent niet dat we scores geven per vraag of per screeningscriterium of een ‘kwaliteitslabel’ geven aan een app of een website.

  Het betekent wel dat de app of website op onlinehulp-apps.be opgenomen wordt als op de meeste vragen voldoende antwoord te vinden is.

  Bij elke app of website vind je in de rubriek ‘voor jou gescreend’ een overzicht van opvallende ‘sterktes’ en ‘aandachtspunten’ tijdens onze screening.

  Elke app of website wordt gescreend op volgende rubrieken:

  Is de app of website ‘helder’?

  ‘Helder’ betekent dat de app of website expliciet als doel heeft om jouw welzijn of geestelijke gezondheid te behouden of verbeteren. Ook de doelgroep van en de contactmogelijkheden via de app of website zijn duidelijk.

  Is de apps of website ‘toegankelijk’?

  ‘Toegankelijk’ betekent dat de app of website gebruiksvriendelijk is en weinig technische drempels heeft. Het is ook duidelijk wat de kostprijs van de app is.

  Is de apps of website ‘betrouwbaar’?

  ‘Betrouwbaar’ betekent dat achter de app of website een organisatie of samenwerkingsverband met voldoende kennis en ervaring zit. De onlinetool werkt vlot en is gemaakt op basis van wetenschappelijke info en/of praktijkkennis. Deze app of website geeft ook duidelijke info over respect voor je privacy. Zo nodig kan je daar iemand over aanspreken.

  Wat zijn (belangrijke) screeningsvragen over ‘helderheid’?
  • Bevat de app/website een duidelijke omschrijving van concrete doelen?
  • Zijn deze doelen gericht op het behouden of versterken van welzijn en geestelijke gezondheid?
  • Is de app/website interessant voor een breed publiek?
  • Geeft de aanbieder duidelijk aan hoe een hulpverlener de app of website kan inzetten?
  • Is het duidelijk of je via de app of website info kan delen of contact kan leggen?
  Wat zijn (belangrijke) screeningsvragen over ‘toegankelijkheid’?
  • Kan je snel en eenvoudig inloggen op de app of website?
  • Houdt de app of website rekening met een grote verscheidenheid aan doelgroepen?
  • Zorgt de app of website er voor dat ‘taal’ geen hindernis is?
  • Werkt de app of website ‘gemakkelijk’?
  • Kan de gebruiker zelf mee bepalen wat hij/zij (niet) wil gebruiken?
  • Is duidelijk wat de kostprijs is voor het gebruik van de app?
  • Is duidelijk of en waar gebruikersgegevens opgeslagen worden?
  • Is duidelijk hoeveel opslagruimte een app in beslag neemt op je smartphone?
  • Is duidelijk of de app internetverbinding en/of bluetooth nodig heeft om te kunnen werken?
  • Is duidelijk op welke toestellen de app of website werkt?
  Wat zijn (belangrijke) screeningsvragen over ‘betrouwbaarheid’?
  • Is de aanbieder van de app of website vlot vindbaar en contacteerbaar?
  • Staat de laatste update van de app of ‘versie van een website’ duidelijk vermeld?
  • Kan je als gebruiker een klacht over de app bespreekbaar maken?
  • Zijn de eventueel externe financiers van deze app meegedeeld?
  • Zijn de aanbieder en zijn visie geloofwaardig?
  • Werkt alles in de app of website (ook de links naar andere bronnen)?
  • Is info beschikbaar over de ontwikkeling en evaluatie van de werking van de app of website?
  • Is verstaanbare info over de mate waarin de app of website voldoet aan de privacywetgeving vlot vindbaar?
  • Is in de app duidelijk wie ‘eigenaar’ is van de persoonsgegevens van de app-gebruikers?
  • Kan de gebruiker kiezen om zijn of haar gegevens te laten verwijderen?
  • Is voor de gebruiker duidelijk waar persoonlijke data opgeslagen worden en wat hiermee gebeurt wanneer de app niet meer aangeboden wordt?

  Als een app of website geen of onduidelijk antwoord geeft op één van de screeningsrubrieken, wordt die niet opgenomen op onlinehulp-apps.be.

  Als een app of website één van de volgende kenmerken heeft, wordt die ook niet opgenomen:

  • De app of website is enkel bereikbaar na lidmaatschap van een bepaalde organisatie (bijv. een ziekenfonds, een verzekeraar, een bank, …);
  • Het hoofddoel van de app of website is financiële of imagowinst voor de aanbieder;
  • De app of website krijgt overwegend negatieve beoordelingen in appstores of gebruikerswebsites;
  • Belangrijke ‘knoppen’ of ‘links’ in de app werken niet;
  • De app of website is niet duidelijk over privacy en data-veiligheid of er zijn aanwijzingen over onveilig omspringen met data.
  Stap 1*: aanmelding van de app of website

  Een app kan op meerdere manieren aangeboden worden voor onlinehulp-apps.be:

  In de opstartfase van het project selecteerde het team zelf een verscheidenheid aan apps en websites.

  Stap 2*: zelfevaluatie door de aanbieder

  Via het aanmeldingsformulier krijgt de aanbieder de kans info te bezorgen over alle screeningscriteria

  Stap 3*: screening van de app of website

  De screening gebeurt …

  • … via studentenprojecten bij de hogescholen die projectpartner zijn (daarin ondersteund door een docent of projectmedewerker);
  • … via medewerkers van het team.

  Zij evalueren ook de zelfevaluatiegegevens van de aanbieder;

  Zij beoordelen de app op uitsluitingscriteria.

  Stap 4*: publicatie op onlinehulp.apps.be

  Komt de app of website positief door de screening, dan wordt een beschrijving opgemaakt

  Nieuwe app- of websitebeschrijvingen worden online geplaatst

  Stap 5: apps of websites voor wie de screening niet positief afloopt

  Is er twijfel na de screening, dan wordt die op het team besproken;

  Als het haalbaar is, wordt de aanbieder gecontacteerd voor verder overleg.

  * In de opstartfase van onlinehulp-apps.be kunnen de screening en de publicatie van een app en het contacteren van de aanbieder door elkaar lopen

  Onlinehulp-apps.be en de daarop beschreven apps en website wordt up-to-date gehouden op verschillende manieren:

  • Bij elke app-beschrijving kan een professional ervaringen beschrijven over het werken met de app of website.
  • Via het contactformulier kunnen burgers en professionals een commentaar, suggestie, vraag of bedenking bij een app-beschrijving verzenden.
  • Via ‘zelf een app aanbieden’ kunnen burgers, professionals of app-aanbieders nieuwe apps suggereren voor onlinehulp-apps.be
  • Met regelmaat worden de appaanbieders gevraagd of hun app-beschrijving op onlinehulp-apps.be nog up-to-date is.
  • Onlinehulp-apps.be krijgt automatische meldingen van niet-beschikbare links naar apps of websites en over app-updates.

  De Vlaamse overheid – departement welzijn, volksgezondheid en gezin ondersteunt onlinehulp-apps.be om deze updates op te volgen en te realiseren.