Over de begeleidingsgroep

Dit project werd pas mogelijk dank zij de support en feedback van 75 organisaties uit het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg.

Deelnemen aan deze begeleidingsgroep kan nog steeds. Dat kan door deze intentieverklaring in te vullen en te bezorgen aan philippe.bocklandt@arteveldehs.be 

Koepels, overheids- en middenveldorganisaties

Agentschap Opgroeien

Agentschap Vlaamse Overheid gericht op jeugdhulp

BPC - beroepsvereniging voor psychologisch consulentenBeroepsvereniging

CAW Groep

Koepel en netwerkorganisatie

Child Focus

Stichting van openbaar nut

CM Vlaanderen

ziekenfonds

Departement Welzijn, volksgezondheid en Gezin

overheidsdienst

Eerstelijnszone Dender

Afstemming eerstelijnszorg

Emmaüs

Koepel van gezondheids- en welzijnszorg in diverse sectoren

EXPOO

Expertisecentrum opvoedingsondersteuning

Happy Aging / In4care

Zorgproeftuin

Kom op tegen Kanker

Vzw – ngo

Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten

Ziekenfondskoepel

Onafhankelijke ZiekenfondsenZiekenfonds

VVKP – Vlaamse Vereniging van klinisch Psychologen

Wetenschappelijke en professionele vereniging

VAD – Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

VAD is expertisecentrum en koepel rond alcohol en drugs.

Vlaams Instituut Gezond Leven

Expertisecentrum voor preventie, gezond leven en gezonde omgeving

Voka Health Community

Platform voor bedrijven, kenniscentra en patiëntengroepen.

Zorgnet Icuro

Koepel van woon-zorgcentra, ziekenhuizen, CGG

Cliënten- en patiëntenvertegenwoordigers

ANBN

Zelfhulporganisatie rond anorexia en boulimie

Cachet

gebruikersorganisatie

Mind

Belangenbehartiging ggz Nederland

Samana

Koepelvereniging voor chronisch zieken en mantelzorgers

UilenSpiegel

Patiëntenvereniging geestelijke gezondheid

Organisaties uit het welzijnswerk

Centrum Algemeen welzijnswerk Oost-Vlaanderen

Eerstelijns welzijnsorganisatie - vzw

Chat na Seksueel Geweld – Ugent-ICRH

Onderzoekscentrum International Centre of Reproductive Health

CLB-ch@tOnderwijsinstelling die eveneens deel uit maakt van Integrale Jeugdhulp (IJH)

Het Portaal (ARhus)

Open kenniscentrum

Mensura

Dienst voor preventie en bescherming op het werk

OCMW Brugge

Openbaar bestuur

Stop it Now – UFC (UZA)

Project ter preventie kindermisbruik

Organisaties uit geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

AZ Delta

Psychiatrische Afdeling algemeen ziekenhuis

Bethanië

Psychiatrisch centrum

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont

Tweedelijnsorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vl-Brab-Oost

Tweedelijnsorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg

De Sleutel – Broeders van Liefde

Ambulante en residentiële verslavingszorg

Kriekelaar

psychologenpraktijk

Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS

Netwerkorganisatie

Psychiatrisch Centrum Multiversum - Mortsel

Psychiatrisch ziekenhuis

Psychiatrisch Ziekenhuis OLV Van Vrede

Psychiatrisch ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jozef Pittem

Psychiatrisch ziekenhuis

UPC Duffel

Universitair Psychiatrisch Centrum

UPC KULeuvenUniversitair Psychiatrisch Centrum

Zorggroep Multiversum - Boechout

Psychiatrisch ziekenhuis

Organisaties uit jongerenwelzijn

De Waaiburg vzw

Organisatie uit jongerenwelzijn

Dienst Ondersteuningsplan Limburg

Erkenning VAPH en Opgroeien

GI De Grubbe - Everberg

gemeenschapsinstelling

Huize Levensruimte

Bijzondere jeugdzorg

JAC Antwerpen

Onthaal en hulpverlening voor jongeren

Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen

Vzw bijzondere jeugdzorg

Studentenvoorziening UC Leuven-Limburg

Studentenvoorzieningen hogeschool

Studentenvoorziening VIVES

Studentenvoorzieningen hogeschool

Ter Loke vzw

Bijzondere jeugdzorg

Organisaties ter ondersteuning van personen met een beperking

Groep Gidts vzw

Organisatie ter ondersteuning van mensen met een beperking

Liga Autisme Vlaanderen

Organisatie ter ondersteuning van mensen met autisme

Stijn vzw

Netwerk voor dienstverlening aan personen met een beperking

Vzw Victor

Ambulante dienst voor personen met autisme

Kennisinstellingen

AP HogeschoolOnderwijsinstelling

Imec

Onderzoeksinstelling

Hogent

Hogeschool

Odisee Hogeschool

Hogeschool

Kenniscentrum Gezinswetenschappen - Odisee

Onderzoekscentrum en onderwijs

UGent - Experimenteel-Klinische en gezondheidspsychologie

Onderwijs- en onderzoeksinstelling

Universiteit Antwerpen

Kennisinstelling

Zorgtechnologie-organisaties en -aanbod

Aptus

Smart technology - organisatie

Faresa

Projectontwikkelaar rond welzijn op het werk

Health Endeavour

Digital Health Technology Agency

I~HD

European institute for Innovation through health data

Kunlabora

Software bouwer - NV

Learn2act

Ontwikkeling en implementatie online applicaties in GGZ

Lucine BV

Software development

mHealthBelgium.be

Website medische kwaliteitsapps vanuit FOD Volksgezondheid

Pulso Europe

Aanbieder onlinetools voor welzijn en gezondheid op het werk

QIT – Quality in treatment

Innovatieve technologie in psychologische zorg

Spaced

Developer

The human Link

BVBA

Zenjoy

Software- en websitebouwer