Over favorietenpagina's

maak je eigen selectie van websites en apps voor jouw organisatie

Een pagina op maat? Verzamel de favorieten voor jouw organisatie


Welke apps en websites op www.onlinehulp-apps.be zijn nuttig of zelfs onmisbaar voor jouw organisatie? 

Maak het je medewerkers makkelijk: vraag ons een link zodat je zelf eigen favorietenpagina's kan aanmaken.

Of help de mensen van je doelgroep op weg: bied hen een selectie van apps of websites op een speciaal voor hen gemaakte pagina. Jij beheert die link en stuurt zelf de pagina door naar je doelgroep.

Reeds meer dan 70 organisaties waaronder Liga Autisme Vlaanderen, CAW's en CLB-online gingen je al voor.

Zo ziet een favorietenpagina er uit:

 • je kiest je eigen (organisatie-)logo
 • je bepaalt zelf de titel en ondertitel van de pagina
 • je omschrijft in eigen woorden het doel van deze app- en websiteselectie
 • je kan één of meerdere 'rubrieken' aanmaken en er een eigen titel en omschrijving aan geven
 • je koppelt daaraan de 'tegels' met relevante app- en websitebeschrijvingen

Hoe maak je een favorietenpagina aan ?

Om een eigen favorietenpagina te maken of te beheren, maak je een eigen account aan.

Dat kan je door je te registreren via: https://www.onlinehulp-apps.be/register

Je krijgt dan een e-mail ter bevestiging om dit account te activeren.

Dit zijn de stappen om een favorietenpagina op te maken:

 • Als je ingelogd bent, kan je voor je organisatie, team of doelgroep een eigen favorietenpagina aanmaken door te klikken op “Mijn Favorietenpagina’s”
 • Daar kan je een nieuwe pagina opmaken.
 • Van zodra deze pagina opgeslagen is, komt die in je “overzicht favorietenpagina’s” met de status ‘draft’
 • Als je op een favorietenpagina ‘in draft’ klikt op ‘bekijk’ dan krijg je een (nog niet gepubliceerde) previewversie te zien – zodat je deze testversie al kan bekijken.
 • De lay-out van een favorietenpagina staat vast. Daaraan kan je niets veranderen.
 • Als de pagina klaar is, verander dan de status in ‘aanbieden voor publicatie’. Op dat moment vertrekt er automatisch een e-mailtje naar www.onlinehulp-apps.be
 • Een partner van www.onlinehulp-apps.be reviewt eenmalig je favorietenpagina en publiceert die of neemt contact met je op.
 • Als de pagina gepubliceerd is, krijg je daar een automatisch e-mailbericht van.
 • Van zodra de pagina gepubliceerd is kan je de favorietenpagina zelf updaten zonder dat daarvoor een tussenkomst van www.onlinehulp-apps.be nodig is. Daarvoor klik je op de favorietenpagina op ‘bewerk’.
 • Als organisatie kan je dus (eventueel) meerdere favorietenpagina’s aanmaken (bijv. naar diverse doelgroepen of groepen medewerkers).

Elke favorietenpagina heeft een unieke weblink die begint met https://www.onlinehulp-apps.be/favorieten/...

Een favorietenpagina wordt beheerd op de servers van www.onlinehulp-apps.be. Je kan de link naar je favorietenpagina vinden door op de favorietenpagina te klikken op ‘bekijk’ en de link in de browser dan te kopiëren. Deze link kan je verspreiden naar je collega's en je doelgroep.

Wil je aanpassingen aan (het laatste deel van) deze weblink, neem dan contact op met sandra.beelen@samvzw.be

De favorietenpagina heeft tot doel om gescreende apps en websites op www.onlinehulp-apps.be te promoten naar burgers en/of professionals. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de selectie, de rubricering en inhoud van (een omschrijving op) de favorietenpagina. Noch SAM, noch de partners van Onlinehulp-apps.be zijn verantwoordelijk voor fouten die op jouw favorietenpagina's staan.

Dat staat zo ook uitdrukkelijk in de disclaimer van Onlinehulp-apps.be 

SAM - Steunpunt Mens en samenleving is medebeheerder van jouw favorietenpagina's.

Als medebeheerder van de favorietenpagina kan SAM wijzigingen voorstellen of doorvoeren in volgende gevallen:

 • de titel van een favorietenpagina valt samen of overlapt met de titel van een reeds bestaande favorietenpagina (> SAM zal dan wijziging voorstellen);
 • een rubriek of een omschrijving van een rubriek druist in tegen de doelstelling van www.onlinehulp-apps.be (zie art.9) (> SAM zal je voorstellen om een wijziging door te voeren);
 • een app of website is niet langer opgenomen in het aanbod van www.onlinehulp-apps.be (> deze app of website wordt automatisch uit je favorietenpagina verwijderd);
 • de organisatie die een favorietenpagina aanmaakte, bestaat niet meer of heeft geen aanbod meer daar de specifieke doelgroep die in de favorietenpagina beoogd wordt.

Het aanmaken van een favorietenpagina is gratis.