Over favorietenpagina's

maak je eigen selectie van websites en apps voor jouw organisatie

Een pagina op maat? Verzamel de favorieten voor jouw organisatie


Welke apps en websites op www.onlinehulp-apps.be zijn nuttig of zelfs onmisbaar voor jouw organisatie? 

Maak het je medewerkers makkelijk: vraag ons een link zodat je zelf een eigen favorietenpagina kan aanmaken.

Of help de mensen van je doelgroep op weg: bied hen een selectie van apps of websites op een speciaal voor hen gemaakte pagina. Jij beheert die link en stuurt zelf de pagina door naar je doelgroep.

Onder andere Liga Autisme Vlaanderen, Psyche, CLB-online gingen je al voor.

Zo ziet een favorietenpagina er uit:

 • je kiest je eigen (organisatie-)logo
 • je bepaalt zelf de titel en ondertitel van de pagina
 • je omschrijft in eigen woorden het doel van deze app- en websiteselectie
 • je kan één of meerdere 'rubrieken' aanmaken en er een eigen titel en omschrijving aan geven
 • je koppelt daaraan de 'tegels' met relevante app- en websitebeschrijvingen

Hoe maak je een favorietenpagina aan ?

Om een eigen favorietenpagina aan te maken of te beheren, voorziet www.onlinehulp-apps.be de mogelijkheid om een unieke login een te maken

Dat kan je door je te registreren via: https://www.onlinehulp-apps.be/register

Je krijgt dan een e-mail ter bevestiging om dit account te activeren.

We willen graag onze heldere afspraken over het opmaken en beheren van een of meerdere favorietenpagina's ook formeel maken - zodat er tussen de aanbieders van www.onlinehulp-apps.be en jouw organisatie geen misverstanden groeien.

Wil daarom dit overeenkomstje downloaden, invullen en bezorgen aan sandra.beelen@samvzw.be  

Dit zijn de stappen om een favorietenpagina op te maken:

 • Als je ingelogd bent, kan je voor je organisatie, team of doelgroep een eigen favorietenpagina aanmaken door te klikken op “Mijn Favorietenpagina’s”
 • Daar kan je een nieuwe pagina opmaken.
 • Van zodra deze pagina opgeslagen is, komt die in je “overzicht favorietenpagina’s” met de status ‘draft’
 • Als je op een favorietenpagina ‘in draft’ klikt op ‘bekijk’ dan krijg je een (nog niet gepubliceerde) previewversie te zien – zodat je deze testversie al kan bekijken.
 • Als de pagina klaar is, verander dan de status in ‘aanbieden voor publicatie’. Op dat moment vertrekt er automatisch een e-mailtje naar www.onlinehulp-apps.be
 • Een partner van www.onlinehulp-apps.be reviewt eenmalig je favorietenpagina en publiceert die of neemt contact met je op.
 • Als de pagina gepubliceerd is, krijg je daar een automatisch e-mailbericht van.
 • Van zodra de pagina gepubliceerd is kan je de favorietenpagina zelf updaten zonder dat daarvoor een tussenkomst van www.onlinehulp-apps.be nodig is. Daarvoor klik je op de favorietenpagina bij ‘bekijk’ of ‘bewerk’.
 • Als organisatie kan je dus (eventueel) meerdere favorietenpagina’s aanmaken (bijv. naar diverse doelgroepen of groepen medewerkers).

Elke favorietenpagina heeft een unieke weblink die begint met https://www.onlinehulp-apps.be/favorieten/...

Een favorietenpagina wordt beheerd op de servers van de aanbieder van www.onlinehulp-apps.be. De organisatie kan deze link naar haar favorietenpagina vinden door op de favorietenpagina te klikken op ‘bekijk’ en de link in de browser dan te kopiëren.

Wil je aanpassingen aan (het laatste deel van) deze weblink, neem dan contact op met sandra.beelen@samvzw.be

De organisatie kan deze link gebruiken op eigen websites en in eigen communicatiekanalen.

De organisatie houdt www.onlinehulp-apps.be op de hoogte van ‘grote evenementen of communicatiecampagnes hierrond’ . SAM gebruikt deze informatie enkel ten behoeve van de monitoring van het bezoekersaantal op onlinehulp-apps.be.

De favorietenpagina heeft tot doel om gescreende apps en websites op www.onlinehulp-apps.be te promoten naar burgers en/of professionals. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de selectie, de rubricering en inhoud van (een omschrijving op) de favorietenpagina. Noch SAM, noch de partners zijn verantwoordelijk voor fouten die op jouw favorietenpagina's staan.

SAM - Steunpunt Mens en samenleving is medebeheerder van jouw favorietenpagina's.

Als medebeheerder van de favorietenpagina kan SAM wijzigingen voorstellen of doorvoeren in volgende gevallen:

 • de titel van een favorietenpagina valt samen of overlapt met de titel van een reeds bestaande favorietenpagina (> wijziging voorstellen);
 • een rubriek of een omschrijving van een rubriek druist in tegen de doelstelling van www.onlinehulp-apps.be (zie art.9) (> voorstellen of wijziging doorvoeren);
 • een app of website is niet langer opgenomen in het aanbod van www.onlinehulp-apps.be (> zelf wijziging doorvoeren);
 • de organisatie die een favorietenpagina aanmaakte, bestaat niet meer of heeft geen aanbod meer daar de specifieke doelgroep die in de favorietenpagina beoogd wordt (> zelf wijziging doorvoeren).

Het aanmaken van een favorietenpagina is gratis.