Over 'betrouwbaarheid' screenen

‘Betrouwbaar’ heeft drie betekenissen:

 1. De app of website wordt aangeboden wordt door een geloofwaardige(e) organisatie of samenwerkingsverband
 2. Alle belangrijke “knoppen” werken en de app of website is gemaakt op basis van wetenschappelijke info en/of gefundeerde praktijkkennis.
 3. Deze app of website geeft ook duidelijke info over privacyveilig gebruik en je kan daarover iemand aanspreken.

  Belangrijke screeningsvragen over ‘betrouwbaarheid’ zijn:

  • Is de aanbieder van de app of website vlot vindbaar en contacteerbaar?
  • Staat de laatste update van de app of ‘versie van een website’ duidelijk vermeld?
  • Kan je als gebruiker een klacht over de app bespreekbaar maken?
  • Zijn de eventueel externe financiers van deze app meegedeeld?
  • Zijn de aanbieder en zijn visie geloofwaardig?
  • Werkt alles in de app of website (ook de links naar andere bronnen)?
  • Is info beschikbaar over de ontwikkeling en evaluatie van de werking van de app of website?
  • Is verstaanbare info over de mate waarin de app of website voldoet aan de privacywetgeving vlot vindbaar?
  • Is in de app duidelijk wie ‘eigenaar’ is van de persoonsgegevens van de app-gebruikers?
  • Kan de gebruiker kiezen om zijn of haar gegevens te laten verwijderen?
  • Is voor de gebruiker duidelijk waar persoonlijke data opgeslagen worden en wat hiermee gebeurt wanneer de app niet meer aangeboden wordt?