Over 'helderheid' screenen

‘Helder’ heeft drie betekenissen:

  1. het doel van de app of website wil duidelijk jouw welzijn of geestelijke gezondheid behouden of verbeteren.
  2. de doelgroep van de app of website is duidelijk.
  3. de contactmogelijkheden via de app of website (met professionals, met lotgenoten, met ...) zijn duidelijk.

Belangrijke screeningsvragen over ‘helderheid’ zijn:

  • Bevat de app/website een duidelijke omschrijving van concrete doelen?
  • Zijn deze doelen gericht op het behouden of versterken van welzijn en geestelijke gezondheid?
  • Is de app/website interessant voor een breed publiek?
  • Geeft de aanbieder duidelijk aan hoe een hulpverlener de app of website kan inzetten?
  • Is het duidelijk of je via de app of website info kan delen of contact kan leggen?