Conflicthelden

een steun voor jongeren en begeleiders bij conflictsituaties

Over deze app

Conflicthelden ondersteunt jongeren (13 - 18j) om op een goede manier om te gaan met conflictsituaties (bv. ruzies, frustraties, pesten, agressie, ...). Op Conflicthelden vinden jongeren informatie, advies, getuigenissen, oefeningen en methodieken terug. Naast jongeren kunnen begeleiders ook terecht op de website om hen hierbij te ondersteunen. 

Voor wie

Jongeren (13 – 18 jaar), hun begeleiders en organisaties binnen de integrale jeugdhulp en daarbuiten.

Wat is het doel?

Conflicthelden wil je welzijn als jongere versterken door je op een goede manier te leren omgaan met conflicten. Je leert er onder andere hoe je conflicten kan voorkomen, hoe je gepast kan reageren in een conflictsituatie, hoe je je eigen grenzen kan aangeven, hoe je assertief kan zijn, hoe je kan omgaan met je emoties en frustraties, waar je steun kan vinden, …

Daarnaast wil Conflicthelden ook begeleiders van jongeren ondersteunen aan de hand van enkele werkzame methodieken.

Wat kan deze app?

Op Conflicthelden kan je vier verschillende back-upplannen opstellen die je helpen bij conflicthantering:

 • Een veiligheidsplan helpt de juiste personen te vinden bij wie je terecht kan wanneer een situatie uit de hand loopt of onveilig wordt.
 • Een signalenplan helpt je verwoorden hoe je wilt dat anderen op jou reageren.
 • Een doelenplan helpt je stilstaan bij de doelen die je wilt bereiken in het omgaan met conflicten.
 • Een conflictheldenplan helpt je nadenken over de personen naar wie je opkijkt in het omgaan met conflicten.

Die back-upplannen kan de jongere zelf opstellen of kan jij als begeleider samen met de jongeren opstellen.

In ‘training voor conflicthelden’ leer je hoe je met conflicten omgaat door enkele oefeningen uit te proberen.

Conflicthelden geeft je ook getuigenissen en adviezen over het omgaan met conflicten.

Conflicthelden verwijst je door naar verschillende instanties die je graag verdere hulp aanbieden.

Je kan een profiel aanmaken zodat je jouw oefeningen en back-upplannen kan bewaren en herbekijken.

Je kan als jongere ook een begeleider toevoegen en jouw oefeningen of plannen delen en om feedback vragen. Maar enkel als jij dat zelf wil.

Prijs
gratis
Klik hier voor
Aanbieder
Talen
Nederlands
Doelgroep
professionals, jongeren (12-18 jaar) en jongvolwassenen (18 - 25 jaar)
Verschenen op
20/10/2020
Laatst gescreend op
15/12/2021
blob blob

Zo ziet de tool eruit

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

Voor jou gescreend

Helder

‘Helder’ heeft drie betekenissen:

 1. het doel van de app of website wil duidelijk jouw welzijn of geestelijke gezondheid behouden of verbeteren. 
 2. de doelgroep van de app of website is duidelijk.
 3. de contactmogelijkheden via de app of website (met professionals, met lotgenoten, met ...) zijn duidelijk.

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

meer over het screenen op 'helderheid'

Toegankelijk

‘Toegankelijk’ heeft drie betekenissen:

 1. De app of website is gebruiksvriendelijk
 2. De app of website werkt technisch vlot
 3. Het is ook duidelijk wat de kostprijs van de app is

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
Op de website van conflicthelden is er extra informatie te vinden voor professionals en organisaties over hoe ze Conflicthelden professioneel kunnen inzetten bij jongeren
Je kan Conflicthelden zowel met als zonder een account gebruiken.
Er is een pdf bestand waarin de volledige website en onderdelen uitgebreid in worden uitgelegd.
Zeer duidelijke en uitgebreide uitleg over de werking.
meer over het screenen op 'toegankelijkheid'

Betrouwbaar

‘Betrouwbaar’ heeft drie betekenissen:

 1. De app of website wordt aangeboden wordt door een geloofwaardige(e) organisatie of samenwerkingsverband
 2. Alle belangrijke “knoppen” werken en de app of website is gemaakt op basis van wetenschappelijke info en/of gefundeerde praktijkkennis. 
 3. Deze app of website geeft ook duidelijke info over privacyveilig gebruik en je kan daarover iemand aanspreken.

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
Je kiest als jongere volledig zelf of je je wil registreren, een begeleider wil toevoegen of iets wil delen
Je kan gemakkelijk bepaalde info verwijderen of zelfs je volledige account laten verwijderen
Conflicthelden werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek, samen met experten, jongeren en professionals
Wanneer er 24 maanden niet wordt ingelogd op het account, krijg je een waarschuwingsmail en nadien worden het account en de gegevens verwijderd
meer over het screenen op 'betrouwbaarheid'

Gebruik met professional

Het is niet evident om apps of websites in je begeleidingspraktijk te integreren. Inspirerend materiaal hiervoor vind je in de mediatheek van www.onlinehulp-vlaanderen.be.

Zelf ervaring mee als professional? Laat het ons hier weten.