Gendervonk

veerkracht versterken van transgender personen, hun ouders en hun omgeving

Over deze app

Op deze website kunnen transgender en LGBT+-personen informatie vinden om hun veerkracht te versterken. Er is info rond diverse thema’s. Je vindt er ook getuigenissen van LGBT+ personen. Daarnaast kunnen ouders van een genderzoekend, gendervariant of transgender kind antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Voor andere mensen in de omgeving van transgender personen biedt de website informatie rond hoe je een goede bondgenoot kan zijn om deze personen begrip, steun en aanvaarding te bieden.

Voor wie

Genderzoekende, gendervariante of transgender personen (LGBT+), hun ouders en hun omgeving.

Wat is het doel?

Veerkracht van transgender personen versterken, ouders van transgender personen helpen bij het ondersteunen van hun kind en zorg voor zichzelf, omgeving van transgender personen helpen om een goede bondgenoot te zijn. 

Wat kan deze app?

Informatie voor transgender en LGBT+ personen:

 • goed in je vel voelen
 • zelfaanvaarding
 • omgaan met negatieve reacties
 • je thuis voelen binnen de LGBT+ gemeenschap
 • hulp zoeken
 • voor jezelf zorgen tijdens een transitie
 • denken aan zelfmoord

Informatie voor ouders van transgender en LGBT+ personen:

 • Mijn kind begrijpen
 • Mijn kind steunen
 • Mijn kind en mentaal welzijn
 • Mijn kind denkt aan zelfmoord
 • Zorg voor mezelf

Informatie voor de omgeving van transgender en LGBT+ personen: casussen over twee fictieve transgender personen met informatie over hoe de omgeving een goede bondgenoot voor hen kan zijn

Hulpverlening, nl. een verzameling van hulpverleningsinitiatieven voor mensen met vragen rond gender/seksuele voorkeur en hun omgeving.

Prijs
gratis
Klik hier voor
Talen
Nederlands
Doelgroep
LGBTQIA+
Verschenen op
10/09/2019
Laatst gescreend op
30/01/2024
blob blob

Zo ziet de tool eruit

Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

Voor jou gescreend

Helder

‘Helder’ heeft drie betekenissen:

 1. het doel van de app of website wil duidelijk jouw welzijn of geestelijke gezondheid behouden of verbeteren. 
 2. de doelgroep van de app of website is duidelijk.
 3. de contactmogelijkheden via de app of website (met professionals, met lotgenoten, met ...) zijn duidelijk.

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
De tekst is niet aanpasbaar qua lettergrootte of lettertype, er is ook geen voorleesfunctie beschikbaar.
Er wordt weinig gebruik gemaakt van pictogrammen of afbeeldingen, er is (naast een aantal video’s) voornamelijk tekst.
meer over het screenen op 'helderheid'

Toegankelijk

‘Toegankelijk’ heeft drie betekenissen:

 1. De app of website is gebruiksvriendelijk
 2. De app of website werkt technisch vlot
 3. Het is ook duidelijk wat de kostprijs van de app is

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
Getuigenissen en video’s van transgender personen en hun omgeving maken de website laagdrempeliger.
meer over het screenen op 'toegankelijkheid'

Betrouwbaar

‘Betrouwbaar’ heeft drie betekenissen:

 1. De app of website wordt aangeboden wordt door een geloofwaardige(e) organisatie of samenwerkingsverband
 2. Alle belangrijke “knoppen” werken en de app of website is gemaakt op basis van wetenschappelijke info en/of gefundeerde praktijkkennis. 
 3. Deze app of website geeft ook duidelijke info over privacyveilig gebruik en je kan daarover iemand aanspreken.

Deze app of website is hierop gescreend en is OK.

Opvallende sterktes en aandachtspunten zijn:
Deze website kwam tot stand in nauwe samenwerking met experts op het vlak van transgenderzorg (Transgender Infopunt) en suïcidepreventie (VLESP) en met professionelen en ervaringsdeskundigen uit het transgender middenveld.
De informatie op de website lijkt niet meer aangepast sinds 2019.
meer over het screenen op 'betrouwbaarheid'

Gebruik met professional

Het is niet evident om apps of websites in je begeleidingspraktijk te integreren. Inspirerend materiaal hiervoor vind je in de mediatheek van www.onlinehulp-vlaanderen.be.

Zelf ervaring mee als professional? Laat het ons hier weten.