CGSO

Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) werkt met een klein team van professionelen aangevuld met enthousiaste vrijwilligers en stagiaires die permanent bijgeschoold worden. Het CGSO streeft ernaar dat iedereen op een gezonde, plezierige en veilige manier relaties en seksualiteit kan beleven. Ze biedt activiteiten aan zodat iedereen kan leren en groeien, kan ontdekken wie ze zijn. Het CGSO doet dit in de eerste plaats door het aanbieden en ondersteunen van vormingen.

Hieronder vind je een overzicht van allerlei apps en websites dat worden gebruikt in het CGSO. Hierbij gaan we dieper in op bepaalde thema's zoals: gender- en seksuele diversiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongeplande zwangerschap, positieve seksualiteitsbeleving en (eventuele) doorverwijzing voor jongeren.

 

Gender- en seksuele diversiteit

Gender- en seksuele diversiteit zijn de verschillende uitingen die mensen geven over hun seksualiteit of gender. Gender gaat niet over de biologische kenmerken, maar over sociale en culturele aspecten. Enkele termen die hieraan gelinkt worden zijn: genderexpressie, romantische & seksuele aantrekking, genderidentiteit, LGBTQ+, ...

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelende term voor alle vormen van seksuele interactie waarbij er geen toestemming wordt gegeven. Je overschrijdt met andere woorden de grenzen van een andere persoon. Enkele thema's waarbij we aan de slag gaan in vormingen: consent, grenzen en wensen, weerbaarheid, ...

Ongeplande zwangerschap

Er zijn heel wat anticonceptiemiddelen beschikbaar in België. Toch zijn er in in Vlaanderen zijn 1 op 4 van de zwangerschappen ongepland. Hieronder enkele toegankelijke apps en websites rond ongeplande zwangerschap.