WZC Van Zuylen - favorietenpagina

Een overzicht van verschillende websites en apps die ingezet kunnen worden in het WZC Van Zuylen

Op deze pagina vind je gratis apps en websites die ingezet kunnen worden in het WZC Van Zuylen. De meeste van deze websites en apps zijn specifiek gericht voor de afdeling psychische kwetsbaarheid. Het doel bij het selecteren van deze websites en apps is het bevorderen van de geestelijke gezondheid van de bewoners, en dat deze ingezet kunnen worden of als inspiratie kunnen dienen voor nieuwe thema's en activiteiten, individueel of in groep. De bewoner kan zelfstandig aan de slag gaan of met begeleiding.

Sociaal netwerk

Deze app kan worden gebruikt bij het onderhouden en/of versterken van het sociaal netwerk bij ouderen. De oudere zelf, een contactpersoon alsook een organisatie of WZC kunnen zich registeren. De app kan onder meer tijdlijnen bijhouden, contacten bekijken, activiteiten plannen en anderen uitnodigen.

Rekrutering vrijwilligers

Deze website is bruikbaar voor het plaatsen van vacatures en rekruteren van vrijwilligers. De website matcht vrijwilligers en organisaties o.b.v. inhoudelijke en praktische wensen.

Veerkracht bevorderen

Deze apps en websites kunnen ingezet worden bij de begeleiding van ouderen omtrent het mentaal welzijn en bevorderen van de veerkracht. Dit kan zowel individueel als in groep ingezet worden (bv. inspiratie voor thema's groepsgesprekken). Bewoners die in het bezit zijn van een smartphone, iPhone of computer kunnen zelf aan de slag gaan. Het bevat onder meer oefeningen, informatie en tips.

Nooit te oud om te leren

Deze website is bruikbaar wanneer de bewoner digitale vaardigheden wil aanleren.

Verslaving

Deze app en website kunnen ingezet worden wanneer bewoners willen stoppen (of minderen) met roken of drinken.