Doelgroep senioren in een WZC en hun netwerk

Passende apps en websites voor zowel senioren als hun familie en zorggevers.

Het doel van deze verzameling apps en websites is om steun te bieden op verschillende manieren waar nodig voor senioren en hun netwerk. Deze tools zijn voornamelijk gericht op geestelijke gezondheid, verbondenheid en betrokkenheid. 

Tools die familieleden van bewoners in een WCZ en de bewoners zelf kunnen stimuleren om contacten te leggen.

Apps en websites die instaan om de betrokkenheid tussen bewoners en hun netwerk te versterken of op te bouwen als er geen contact is met familie.

Tools die gepast kunnen zijn voor naasten van senioren met een psychische kwetsbaarheid.

Apps en websites die instaan om familieleden en zorggevers van personen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen waar nodig.

Tools die instaan om de verbondenheid tussen bewoners en medewerkers in een WZC te stimuleren.

Apps en websites die instaan om een verbonden gevoel te creëren tussen bewoners en hun zorggevers.

Tools die het hulpverleningstraject van bewoners kan optimaliseren, hierbij wordt er gecommuniceerd tussen de zorggevers en de naasten.

Apps en websites die bijdragen aan een gepast hulpverleningstraject voor de bewoner zelf waarbij de samenwerking tussen het netwerk van de bewoner voorop staat.