Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent

Referentiecentrum voor Autisme (RCA)

Als psychologisch-consulent-in-opleiding van de opleiding Toegepaste Psychologie aan HoWest, bied ik jullie graag een overzicht aan van apps en websites die het Referentiecentrum voor Autisme van het UZ Gent gebruikt.

Ik selecteerde de belangrijkste apps en websites, gericht op de (ouders van) kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, met extra aandacht op Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 

 

Op de dienst RCA wordt gekeken naar het kind of de jongere en hun context, in al hun facetten. Zo heeft elke casus te maken met een of meerdere ontwikkelingsstoornis(sen), maar wordt pas op het einde van de rit beslist of het kind of de jongere al dan niet ASS heeft. Vaak worden ook andere ontwikkelingsstoornissen vastgesteld en wordt ASS soms ook niet gediagnostiseerd.

De dienst RCA biedt diagnostiek of coordinatie, wat dat exact betekend kan u vinden op de website van het UZ Gent RCA.

Na een traject binnen het RCA worden de cliënten dikwijls doorgestuurd naar enkele organisaties. Omdat de organisaties die het RCA op uw doorverwijsbrief niet de enige organisaties zijn, worden hier nog enkele apps en websites opgelijst. 

NOOD AAN EEN BABBEL?

Uit ervaring weten we dat mensen met ASS het vaak moeilijker vinden om in sociale interactie hulp te vragen. De drempel kan verlagend werken wanneer hulp vragen via een online tool, zoals via chats kan. Hieronder staan enkele chats opgelijst waar jij als jongere (met ASS) jouw verhaal kan doen of advies kan vragen. Er zijn enkele algemene chats voor iedereen en enkele gespecialiseerde chats voor specifieke onderwerpen, aarzel niet om contact op te nemen met hen. Zij zijn er voor jou.

PREMIES? WAT?

Als (ouder van) iemand met ASS zijn er enkele voordelen die u kunt aanvragen. Zo kan u bijvoorbeeld een sociaal tarief aanvragen voor uw facturen, krijgt u financiële voordelen op enkele uitjes of kan u goedkopere reisabonnementen aanvragen. Alles over de voordelen waar u(w kind) recht op heeft kan u vinden op deze website.

IK WIL MEER

Buiten de online hulp-apps die hierboven staan, zijn er nog talloze organisaties die jou en jouw context te raad kunnen staan. Maak gebruik van deze websites om jouw netwerk uit te breiden en websites en organisaties te leren kennen. Vraag de hulp die je verdient, want hulp vragen, valt niet te beklagen.