Bruikbare apps binnen het psychiatrisch ziekenhuis OLV

Voor afdeling 40,41 en 42

Deze pagina geeft bruikbare apps weer voor patiënten en hulpverleners binnen OLV. De pagina is onderverdeeld in twee categorieën: apps voor de patiënten en apps voor de hulpverleners. 

De doelgroep die zich binnen deze afdelingen bevinden zijn mensen met een stemmingstoornis, persoonlijkheidsstoornis, depressie, trauma.