Woonzorgcentrum Polderparel

Een overzicht van nuttige apps en websites die bruikbaar zijn binnen woonzorgcentrum Polderparel.

Op deze pagina vindt je apps en websites terug die bruikbaar zijn in woonzorgcentrum Polderparel.

Woonzorgcentrum Polderparel, maakt onderdeel uit van WV Het Dak. Het Dak staat voor kwalitatieve, residentiële en semi-residentiële zorg op maat van zorgbehoevende senioren.Het Dak heeft tot doel om aan alle senioreneen kwaliteitsvolle intramurale en semimurale dienstverlening aan te bieden.