Leerlingenbegeleiding VTI Oostende 2de graad

Samen werken naar een kwaliteitsvolle opvoedingsklimaat voor leerlingen.

Dit is een verzameling van waardevolle apps voor leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs. De bedoeling van deze favorietenpagina is leerlingenbegeleiders een breed aanbod te bieden en de leerlingenbegeleiders verder op weg te helpen. Hierbij kan de leerlingenbegeleider zelf de organisatie contacteren, informatie verzamelen of de leerlingen doorverwijzen naar de juiste site of professionals. 

De favorietenpagina is in verschillende rubrieken onderverdeeld:

  • Chatten met professionals
  • Informatie verzamelen over verschillende onderwerpen
  • Psychosociale hulpverlening
  • Wat bij conflicten? 
  • Hulp bij verslaving

Ieder rubriek bevat apps/websites specifiek rond het thema van de rubriek. 

Binnen de rubrieken 'Informatie verzamelen' en 'Conflicten' bevinden zich 2 apps/websites voor anderstaligen. Deze apps/websites zijn toegevoegd om ook de leerlingen die uit Okan in het regulier onderwijs stromen, te ondersteunen. 

Informatie verzamelen over verschillende onderwerpen

Deze rubriek bevat apps of websites die verschillende onderwerpen omschrijven. Deze apps en websites hebben als doel informatie aanbieden aan de lezer.

Psychosociale hulpverlening

Indien er meer specifieke of professionelere hulp nodig is rond het psychosociale van de jongere, bevat dit rubriek gerichte websites rond specifieke thema's.