Dagcentrum de Totebel

Bijzondere jeugdzorg

De Totebel is een dagcentrum voor bijzondere jeugdbijstand waarbij het gezin tijdelijk integraal begeleid en ondersteund wordt. De begeleidingsaccenten worden voortdurend op de hulpvraag en de evolutie van het gezin afgestemd.

Het aanbod bestaat uit een combinatie van zowel de begeleiding van het gezin als de begeleiding van de kinderen tussen 6 en 12 jaar. Er worden regelmatige begeleidingsmomenten met de ouders of met alle gezinsleden voorzien. 

De favorietenpagina van de Totebel is opgedeeld in twee rubrieken volgens de twee doelgroepen waarmee de Totebel voornamelijk werkt: één voor volwassenen en één voor kinderen. Onder deze rubrieken staan interessante apps of websites, helpend bij verschillende onderwerpen en problematieken. 

Er zijn, naast deze favorietenpagina, nog tal van apps beschikbaar. Aarzel dus zeker niet om zelf eens in het app- overzicht te kijken. Je kan met behulp van filters aanduiden bij welk(e) onderwerp of problematiek je hulp zoekt. Er wordt dan een lijst gemaakt van alle mogelijke hulp-apps.

Volwassenen

Apps of websites die interessant kunnen zijn voor de ouders, oma's, opa's of andere familieleden van kinderen die naar de Totebel komen over thema's die te maken hebben met de kinderen, of thema's die spelen bij de volwassene zelf.

Kinderen

Apps en websites ter ondersteuning van kinderen binnen de bijzondere jeugdbijstand die jonger zijn dan 12 jaar en geconfronteerd worden met bepaalde thema's of problematieken.