GBS Het Beverbos - Favorietenpagina

Overzicht van apps rond het welbevinden van kinderen (-12 jaar)

Hier vindt je apps terug met verschillende hulplijnen, die het welbevinden bij jonge kinderen kunnen bevorderen.

Hulplijnen

Hulplijnen met nuttige informatie over verschillende problematieken.

Agressie

Gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen, vaak aan personen, noemt men agressief gedrag. De humanistische benadering beschouwt agressie als een reactie op omstandigheden waarbinnen iemand wordt bedreigd, of als reactie op het moeilijk kunnen accepteren van situaties. Hieronder wat apps die bruikbaar zijn bij kinderen met agressieproblemen.