Overweg met kinderen met emotionele- en gedragsproblemen

Een overzicht van nuttige apps en websites voor professionals en ouders

Op deze pagina vind je apps en websites die kunnen gebruikt worden bij het werken, begeleiden, ondersteunen en/of opvoeden van kinderen met emotionele- en gedragsproblemen. Deze tools kunnen gebruikt worden door professionals of ouders om kennis op te doen of door het kind zelf. Het aanbod wordt opgedeeld in volgende categorieën: emoties, gedrag, trauma, verlies en verwaarlozing, mediagebruik, ASS en ADHD, anderstalige kinderen of gezinnnen en ouders en onderwijs. 

Sommige apps/websites komen in meerdere categorieën aan bod. 

Emoties

Voor emotieregulatie bij kinderen.

Gedrag

Ter preventie of ondersteuning bij probleemgedrag, conflicten en pesten.

Onderwijs en ouders

Ter ondersteuning van ouders of in het (buitengewoon) onderwijs.