SBS De Geluksvogel

Een overzicht van bruikbare apps en websites voor SBS De Geluksvogel in Sint-Michiels, Brugge - favorietenpagina

Op deze pagina vind je een overzicht van verschillende online apps en websites die bruikbaar zijn voor SBS De Geluksvogel in Brugge. De pagina is onderverdeeld in verschillende rubrieken. Elke rubriek kaart een thema aan. De thema's zijn relevant binnen in de schoolcontext.

Algemeen welzijn

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot het algemeen welzijn van de leerlingen.

Zelfbeschadigend gedrag

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot zelfbeschadigend gedrag.

Gamen

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot omgaan met het gamegedrag van leerlingen.

Depressie

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot omgaan met depressieve episodes.

Ziekenhuisopname

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot een leerling voorbereiden op een ziekenhuisopname.

Scheiding/relatiebreuk

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot omgaan met een scheiding/relatiebreuk in de context van leerlingen.

Pesten

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot pestgedrag.

Naar het middelbaar

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot het zoeken naar de gepaste school en studierichting in het middelbaar.

Uitstappen

Een overzicht van bruikbare online apps en websites met betrekking tot inspiratie voor uitstappen.