vzw CAR Impuls

Kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblematieken

Welkom op de favorietenpagina van CAR Impuls. Op deze pagina zijn er apps en websites te vinden die bruikbaar zijn binnen de organisatie. 

Het multidisciplinair team van het centrum voor ambulante revalidatie Impuls staat in voor onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren van 18 maanden tot 19 jaar oud. Bij deze doelgroep is er sprake van verschillende complexe problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag. Kinderen en jongeren in behandeling ervaren één of meer van volgende problematieken: ADHD, ASS, complexe ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke beperking, vroegbegeleiding, gedragsstoornissen en emotionele stoornissen. 

Algemeen

Algemene hulp apps voor kinderen en jongeren met vragen

Complexe ontwikkelingsstoornissen

Voor kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsstoornissen