CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk

Apps en websites die wij vooral gebruiken binnen het Ambulant BegeleidingsTeam (ABT)

Binnen het Ambulant BegeleidingsTeam in het CAW Noord-West-Vlaanderen zijn er diverse thema's die aan bod kunnen komen. Het kan gaan over verslaving tot scheiding en natuurlijk het algemeen welzijn van de mens. Hierbij bieden we jullie graag dit overzicht aan van apps en websites. We selecteerden de belangrijkste apps en websites, gericht op de geestelijke gezondheid van personen. De doelgroep is zeer ruim en heel divers. Binnen het Ambulant Begeleidingsteam zien we vooral mensen tussen 20 en 80 jaar.

Verslaving

We begeleiden cliënten die een verslaving hebben, wij kunnen deze cliënten doorverwijzen naar deze apps en naar organisaties. Wij gaan deze cliënten gaan begeleiden niet op vlak van verslaving, maar wel wat het doet met de cliënt en zijn omgeving. Samen met de cliënt kijken op welke domeinen het een invloed heeft en vooral letten op de verandertaal. Op deze verandertaal inspelen en de cliënt gaan motiveren.