GPN GGZ Meetjesland Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan - Afdeling OBO: Opname & Behandeling Ouderen

Een overzicht van apps en websites die kunnen helpen binnen de ouderenpsychiatrie.

Hieronder worden er enkele apps en websites opgelijst die van toepassing zouden kunnen zijn op onze afdeling. De apps zijn bruikbaar voor alle betrokkenen tijdens of na de behandeling van onze patiënten: patiënten zelf, naasten & hulpverleners. De apps gaan breed en raken heel wat thema's aan die onderverdeeld zijn in rubrieken. 

Psychische kwetsbaarheid

Een overzicht van apps die ondersteuning kunnen bieden bij allerlei psychische kwetsbaarheiden (depressie, angsten, trauma, borderline,...).

Hulpverleners

Een overzicht van apps die ondersteuning kunnen bieden aan de hulpverleners binnen de psychiatrie.