CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)

Favorietenpagina

De favorietenpagina omtrent onlinehulp-apps voor het CAW dient als tool voor zowel de psychociaal begeleiders als voor de cliënten. Het kan daarnaast dienen als overbrugging naar externe diensten. De onlinehulp-apps zijn opgebeeld over 8 domeinen, namelijk: psychisch welbevinden, relationeel welbevinden, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfstandigheid, sociale integratie/participatie, en rechtenverkenning. Een belangrijke kanttekening is dat er overlapping mogelijk is tussen de domeinen, aangezien apps vaak kunnen geplaatst worden in meerdere domeinen. 

Psychisch welbevinden

Je goed voelen in je vel, veilig, tevreden, vrij van stress

Lichamelijk welbevinden

Je goed voelen in je lichaam