Sociale kaart onlinehulp

Tools & kanalen die inzetbaar zijn in de CLB-sector

Deze favorietenpagina is een afgeleide van onlinehulp-apps.be. Je vindt hier die tools & kanalen die specifiek in de CLB-sector inzetbaar zijn in het kader van blended hulpverlening, maar net zo goed tools of kanalen die zelfstandig inzetbaar zijn door leerlingen en ouders en/of die binnen de consultatieve werking kunnen voorgesteld worden aan het zorgteam/begeleidingsteam op school.

De tools werden ingedeeld volgens de 4 CLB begeleidingsdomeinen.

Daarnaast is er nog een rubriek: 'Andere - los van domeinen' met tools waar we van overtuigd zijn dat de CLB-hulpverlener ze ook zou moeten kennen.

Tot slot vind je een overzicht met hulplijnen die onder meer via chat bereikbaar zijn.

In de basisvorming blended hulpverlening, Splendid Blend-it, worden volgende inhoudelijke tools toegelicht:

  • m-Path
  • Onderwijskiezer
  • NokNok
  • Conflicthelden
  • Tools van de zelfmoordlijn (Backup, on track again,...)
  • Geluksdriehoek
  • MoodSpace

Deze 7 tools worden momenteel actief door ons ondersteund, gezien de meerwaarde in het kader van blended hulpverlening. 

Klik hier om naar de favorietenpagina voor leerlingen, in het kader van zelfhulp, te gaan.

Heb je vragen of suggesties, dan kan je die melden aan tom.billiet@clbonline.be (coördinator CLBch@t/blended). 

 

CLB begeleidingsdomein PSF (psychisch & sociaal functioneren)

Hier kan je tools en kanalen terugvinden waarmee je leerlingen/ouders kan ondersteunen op het vlak van het welbevinden van de leerling.

CLB begeleidingsdomein PGZ (preventieve gezondheidszorg)

Hier kan je tools en kanalen terugvinden waarmee je leerlingen/ouders kan ondersteunen op het vlak van gezondheid. Als het louter 'mentale gezondheid' betreft, verwijzen we naar het domein PSF.

Chathulp

Hulplijnen die onder meer via chat bereikbaar zijn rond allerlei thema's