Sociale kaart onlinehulp

Tools & kanalen die inzetbaar zijn in de CLB-sector

Deze favorietenpagina is een afgeleide van onlinehulp-apps.be. Je vindt hier die tools & kanalen die specifiek in de CLB-sector inzetbaar zijn in het kader van blended hulpverlening, maar net zo goed tools of kanalen die zelfstandig inzetbaar zijn door leerlingen en ouders en/of die binnen de consultatieve werking kunnen voorgesteld worden aan het zorgteam/begeleidingsteam op school.

De tools werden ingedeeld volgens de 4 CLB begeleidingsdomeinen.

Daarnaast is er nog 1 rubriek: 'Andere - los van domeinen' met tools waar we van overtuigd zijn dat de CLB-hulpverlener ze ook zou moeten kennen.

In de basisvorming blended hulpverlening, Splendid Blend-it, worden volgende inhoudelijke tools toegelicht:

  • m-Path
  • PakAan
  • Onderwijskiezer
  • NokNok
  • Conflicthelden
  • Tools van de zelfmoordlijn (Backup, on track again,...)
  • Geluksdriehoek
  • MoodSpace

Deze 8 tools worden momenteel actief door ons ondersteund, gezien de meerwaarde in het kader van blended hulpverlening. 

Heb je vragen of suggesties, dan kan je die melden aan tom.billiet@clbonline.be (coördinator CLBch@t/blended). 

CLB begeleidingsdomein PSF (psychisch & sociaal functioneren)

Hier kan je tools en kanalen terugvinden waarmee je leerlingen/ouders kan ondersteunen op het vlak van het welbevinden van de leerling.

CLB begeleidingsdomein PGZ (preventieve gezondheidszorg)

Hier kan je tools en kanalen terugvinden waarmee je leerlingen/ouders kan ondersteunen op het vlak van gezondheid. Als het louter 'mentale gezondheid' betreft, verwijzen we naar het domein PSF.

Andere - los van domeinen

Tools die niet dadelijk verbonden zijn aan 1 van onze domeinen maar wel nuttig kunnen zijn voor de CLB-medewerker.